Transmisja obrad Rady Miejskiej w Tychowie – na żywo

NA ŻYWO

I N F O R M A C J A
W celu wypełnienia art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informujemy, iż Obrady sesji Rady Miejskiej w Tychowie są transmitowane na żywo w Internecie.
Biorąc udział w sesji należy się liczyć z możliwością upublicznienia wizerunku.
Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Tychowo z siedzibą - Urząd Miejski w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 TYCHOWO (zwaną dalej Gminą). W Gminie został wyznaczony inspektor danych osobowych – z którym można się skontaktować poprzez – adres e-mail - iod@tychowo.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wypełnienia obowiązków prawnych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Dane zostaną upublicznione zgodnie z art. art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.